Oglas
· · Komentari: 0

DANAS JE SVETI AGAPIJE: Evo šta treba da uradite, da biste spoznali PRAVU, ČISTU LJUBAV

Svetac koji se slavi na današnji dan 28.marta, uči nas šta su iskrene emocije

1679923096_dbf3f2040ceb7bdefa9d2b5616366c1d42888a53.jpg
Photo: wikipedia
Oglas

Sveti mučenik Agapije i sedmorica s njim, su hrišćanski svetitelji. Sva sedmorica, sem Agapija, su bili sasvim mladi ljudi, a još nisu bili hrišćani, niti su se ikad krstili vodom, ali njihovo krštenje je bilo krvlju.

Jednog dana gledalo je ovih sedam mladića kako muče hrišćane, jedne na ognju, druge na vešalima, treće pred zverovima, pa videći sa kakvim trpljenjem hrišćani podnose sve muke, raspalili su se revnošću za Hrista, vezali su sami sebi ruke naopako i tako vezani došli pred Urbana govoreći: ''I mi smo Hrišćani! Laske i pretnje Urbanove ostale su uzaludne.''
Mladićima se pridružio i ugledni građanin toga grada, Agapije, koji je i dotle dosta stradao za Hrista, i počeo je još više u njima raspaljivati veru i ljubav ka Gospodu. Svi su mačem posečeni 303. godine.

Pomolite se u crkvi Svetom Agapiju za pravu ljubav

LJubav prema ma kome ili ma čemu, čak i prema samome sebi, može kod čoveka vremenom ohladneti ili sasvim se izgubiti, pa i u mržnju se prevratiti. No ljubav čovekova prema Bogu, jednom zadobijena i utvrđena, teško hladni, sem ako neko već ne siđe s pameti. U onom prvom slučaju čovek umanjuje ili briše svoju ljubav ili zbog promena u sebi ili zbog promena u ljubavnim predmetima. U ovom drugom slučaju čovek može da umanji svoju ljubav, prema Bogu, samo i jedino zbog promena u sebi, a nikako zbog promena u Bogu.

Sve je to lepše i jasnije izrazio sv. Isak Sirin govoreći: "Ima ljubavi slične potoku od kiše, koji prestaje ubrzo po prestanku kiše. Ali ima ljubavi slične izvoru koji izbija iz zemlje, i koji nikad ne prestaje. Prva je ljubav čovečanska, a druga božanska.

Da biste spoznali pravu ljubav, važno je da danas odete u ckrvu i pomolite se .

Molitva za svetu ljubav čita se da bi nam Gospod podario ljubav za sve bližnje i da bismo se učvrstili u veri i obnovili ljubav prema Tvorcu:

Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Koji si novu zapovest dao Svojim učenicima da ljube jedni druge, primi ovu moju molitvu i Duhom Tvojim Svetim obnovi u nama ljubav prema Tebi i našim bližnjima i tu ljubav učsvrsti u srcima našim, da tom ljubavlju, izvršujući zapovesti Tvoje, ne tražimo na ovoj zemlji ugodnosti sebi, nego da težimo slavi Tvojoj i napretku i spasenju naših bližnjih. Molimo Ti se, Gospode Bože naš, da blagodaću Tvoga Presvetoga Duha useliš i ukoreniš u nama novu zapovest Tvoga Novoga Zaveta: da ljubimo jedan drugoga i da sebi ne ugađamo, nego da svagda mislimo i činimo ono što je na slavu Tvoju i na dobro naših bližnjih. Molimo Ti se, Čovekoljubivi Gospode, da u dušama i srcima našim pobudiš čistu i nelicemernu ljubav prema Tebi i braći našoj. Jer ko misli da može ljubiti Tebe, a mrzi na brata svoga, lažljivac je i po mraku hodi. Stoga nam Ti, Gospode, Izvore i Davaoče prave ljubavi, daruj da iskreno i istinito volimo sve ljude Tvoje, ne samo braću i prijatelje naše nego i same neprijatelje naše, po sveistinitoj zapovesti Tvojoj i da dobro činimo i onima koji nas mrze i progone i da se staramo o njihovom spasenju. Jer si Ti Bog ljubavi i dobote i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo: Ocu, večnom Izvoru bogoljublja i čovekoljublja, i Sinu Tvome LJubljenome, Koji je iz ljubavi prema svetu došao u svet da spase čoveka, i Duhu Tvome, Nadahnitelju svete ljubavi, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas