истраживање о прилагођености света женама и мушкарцима