kako se postavlja tamni režim rada na aplikaicjama