купус

1594028603_Student.jpg
СТУДЕНТИ

ДЕСЕТ магичних биљака после којих се БРЖЕ УЧИ и ПАМЋЕЊЕ је драстично боље!

Занимљиво је да су истраживања показала да старији људи, који живе здраво, имају бољу способност памћења од знатно млађих особа које се веома мало крећу, једу брзу храну и доста времена проводе...