koji vitamini imaju odlučujuću ulogu za zdravlje pluća