који витамини имају одлучујућу улогу за здравље плућа