намирница која се квари полсе сат времена од кувања