Zabranila sam ocu našeg deteta svaku komunikaciju sa ćerkom