Evo šta će se dogoditi ukoliko izbacite hleb iz ishrane